top of page

ศัลยกรรมปลูกผม DRK

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม

American Board of Hair Restoration Surgery

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านปลูกผมของศัลยแพทย์ ปัจจุบันมีคนไข้เข้ารับการรักษามากกว่า 3,000 เคส จากการวิจัยและการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อค้นหาวิธีการปลูกผมที่เป็นธรรมชาติ ประณีต และคงอยู่ได้ยาวนาน หากมีข้อสงสัย สิ่งที่เป็นกังวลใจ รวมไปถึงวิธีการผ่าตัด ทางคลินิกบริการให้คำปรึกษากับศัลยแพทย์ 1:1 ด้วยฝีมืออันมากประสบการณ์ของศัลยแพทย์ ผสมผสานเข้ากับทีมแพทย์ที่มีฝีมือย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดี

ปลูกผมFUE

เป็นวิธีในการย้ายเซลล์ผมโดยไม่ต้องตัดหนังศีรษะ ไม่มีแผลเย็บเหมือนวิธีเก่าๆทั่วไป เจาะลงไปรอบๆ กอผมทีละกอ เจาะแบบลึกลงไปถึงรากผม แล้วดึงออกจากหนังศรีษะ หรือเรียกว่าวิธีการย้ายเซลล์ผมออกมานั่นเอง แล้วนำกลับไปปลูกใหม่ในบริเวณที่ต้องการ

ปลูกผมFUT

การปลูกผมแบบการผ่าตัดย้ายเซลล์เทคนิค FUT (Strip) นี้ เป็นการผ่าตัดโดยไม่ต้องใช้ยาสลบ

แต่จะใช้เพียงการฉีดยาชาไปยังบริเวณที่ทำการปลูกย้ายเซลล์รากผมเท่านั้น โดยระยะเวลาในการผ่าตัดจะขึ้นอยู่กับจำนวนรากผมที่ใช้ปลูกของแต่ละบุคคล 

ปลูกคิ้ว

ในส่วนของการผ่าตัดจะคล้ายกับการปลูกผม แต่แผลที่ท้ายทอยเล็กกว่ามากเนื่องจากปริมาณกราฟท์ที่ใช้น้อยกว่า และเมื่อนำมาปลูกที่คิ้วจะยังคงคุณสมบัติของรากผม ขนคิ้วที่ปลูกจะยาวขึ้นเรื่อยๆ ตามคุณสมบัติเดิมของรากผมที่นำมาปลูก

ข้อควรรู้

ปลูกผม FUTxFUE

พญ.กุลกานต์ อมรพัฒนา (คุณหมอปุ้ม)

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม

American Board of Hair Restoration Surgery

การปลูกผมดูแลให้เส้นผมแข็งแรงและอยู่ได้นาน

PRR HAIR GROWTH

หลังปลูกผม มีคนไข้จำนวนไม่น้อยกังวลว่าเส้นผมที่ปลูกไปนั้นจะอยู่ได้นานมาก น้อยแค่ไหน แต่ว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป หมดกังวลในเรื่องนี้ได้เลย การปลูกผมถือเป็นการเริ่มต้นในการป้องกันอาการผมร่วง หลังการผ่าตัด ทางคลินิกแนะนำโปรแกรมการดูแลเส้นผมให้ แข็งแรงและอยู่ได้นาน เรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องสเต็มเซลส์ ไม่ว่าจะเป็นการนำสเต็มเซลส์ออกมา การแยกสเต็มเซลส์ ฯลฯ ผลลัพธ์ย่อมออกมา ดีแน่นอนเมื่ออยู่ในการดูแลของดีอาร์เคบิวตี้คลินิก

Review

คุณช่า - บันทึกของตุ๊ด

ศัลยกรรมปลูกผม FUE

DRK Channel

ช่องทางการติดตามเพิ่มเติมของ DRK Channel

Before & After

Real Story

bottom of page