ทีมพยาบาล

ดีอาร์เค บิวตี้ คลินิก นโยบายของเรา คือต้องการเป็นศูนย์ศัลยกรรมความงามมาตรฐานระดับโลก โดยแพทย์ในทีมของ DRK clinic เจาะจงต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น และต้องมีประสบการณ์ทางการแพทย์มากพอ

พว.ภัชภิชา กุลบุตรหล่อ
พว.ภัชภิชา กุลบุตรหล่อ
พว.เยาวลักษณ์ ผลทวี
พว.เยาวลักษณ์ ผลทวี
พว.นภาวรรณ ม่วงจัน
พว.นภาวรรณ ม่วงจัน
พว.สุมาวดี สกุนตนิยม
พว.สุมาวดี สกุนตนิยม