top of page

ทีมพยาบาล

ดีอาร์เค บิวตี้ คลินิก นโยบายของเรา คือต้องการเป็นศูนย์ศัลยกรรมความงามมาตรฐานระดับโลก โดยแพทย์ในทีมของ DRK clinic เจาะจงต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น และต้องมีประสบการณ์ทางการแพทย์มากพอ

พว.ภัชภิชา กุลบุตรหล่อ
พว.ภัชภิชา กุลบุตรหล่อ
press to zoom
พว.นภาวรรณ ม่วงจัน
พว.นภาวรรณ ม่วงจัน
press to zoom
bottom of page