top of page

การเสริมสร้างเต้านม

จุดมุ่งหมายของการเสริมสร้างเต้านมคือเพื่อซ่อมแซมเต้านม(แก้นม)ข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างให้มีรูปทรง รูปลักษณ์ ความสมมาตร และขนาดใกล้เคียงเต้านมปกติหลังจากการผ่าตัดรักษามะเร็ง การผ่าตัดเอาเฉพาะเนื้องอกออก หรือความพิการแต่กําเนิด

การเสริมสร้างเต้านมมักเกี่ยวข้องกับขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ต้องทำร่วมกัน และสามารถเริ่มพร้อมการผ่าตัดรักษามะเร็ง หรือทำภายหลังได้

การเสริมสร้างเต้านมโดยปกติจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 • การเสริมเต้านมด้วยถุงเต้านมเทียม หรือการใช้เนื้อเยื่อเสริม การเสริมถุงเต้านมเทียมต้องใช้ถุงเต้านมเทียมในการทำรูปทรงของเนินเต้านมใหม่

 • การเสริมเนื้อเยื่อ (หรือการสร้างเนื้อเยื่อให้ตัวเอง) จะใช้เนื้อเยื่อของคนไข้เองจากส่วนอื่นของร่างกายมาทำรูปทรงให้เต้านมใหม่

มีหลายปัจจัยที่ควรคำนึงเมื่อต้องเลือกทางที่ดีที่สุด

 • ประเภทของการผ่าตัดเอาเต้านมออก

 • การรักษามะเร็ง

 • รูปร่างของผู้ป่วย

ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องความสมมาตร

ในกรณีมะเร็งเกิดขึ้นที่เต้านมเพียงข้างใดข้างนึง  ก็อาจต้องเสริมเพียงข้างเดียว นอกจากนั้นอาจได้รับคำแนะนำเรื่องการยกกระชับเต้านม การลดขนาดเต้านม หรือหรือการเพิ่มขนาดของเต้านม กับเต้านมอีกข้างเพื่อทำให้ขนาด รูปร่าง และตำแหน่งของเต้านมทั้งสองสมมาตรกัน

ค่าใช้จ่ายในการการเสริมสร้างเต้านม

ค่าใช้จ่ายในการการเสริมสร้างเต้านมมีได้หลากหลาย

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเสริมสร้างเต้านมของศัลยแพทย์ตกแต่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแพทย์และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ด้วย

ค่าใช้จ่ายในการการเสริมสร้างเต้านมอาจรวมถึง
 • ค่าแพทย์

 • ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลหรือการผ่าตัด

 • ค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีแพทย์

 • ยาเพื่อการรักษา

 • ชุดหลังผ่าตัด

 • การทดสอบทางการแพทย์และการถ่ายภาพทางการแพทย์

ผู้เข้ารับการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม

การเสริมสร้างเต้านมเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมาก คนไข้ควรตัดสินใจเอง ไม่ใช่ทำตามความต้องการของคนอื่น หรือพยายามจะทำให้ตรงกับภาพลักษณ์ที่ต้องการ

คนไข้อาจเป็นผู้เข้ารับการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมได้ถ้า

 • คนไข้สามารถรับมือกับการวินิจฉัยและการรักษาได้ดี

 • ไม่มีโรคประจำตัวหรือการเจ็บป่วยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการหายของแผลผ่าตัด

 • คนไข้มีทัศนคติในแง่บวก และมีเป้าหมายที่สมเหตุสมผลในการซ่อมแซมเต้านมและภาพลักษณ์ของรูปร่าง

ถึงแม้ว่าการเสริมสร้างเต้านมสามารถทำเต้านมใหม่ให้คนไข้ แต่ผลลัพธ์ก็อาจออกมาได้หลากหลายดังนี้

 • เต้านมที่เสริมจะไม่ไวต่อสัมผัสหรือรู้สึกได้เหมือนเต้านมเดิม

 • จะมองเห็นรอยผ่าตัดบนเต้านมเสมอ ไม่ว่าจากการเสริมสร้างเต้านมหรือการผ่าตัดเอาเต้านมออก

 • จะมีรอยแผลผ่าตัดเสมอบริเวณที่ผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อมา (Donor sites) ซึ่งปกติจะอยู่ในบริเวณที่ไม่ค่อยเปิดเผยของร่างกาย เช่น หลัง หน้าท้อง หรือบั้นท้าย

ทางเลือกการเสริมสร้างเต้านม

คนไข้ที่เคยผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านมสามารถเลือกได้จากรูปแบบการเสริมสร้างเต้านมที่หลากหลาย เพื่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบที่ดีกับคนไข้ คนไข้ควรปรึกษาแพทย์ถึงปัจจัยซึ่งจะรวมถึงสุขภาพและความชอบส่วนตัวของคนไข้ ใช้เวลาศึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่มี และลองพูดคุยกับคนอื่นที่เคยผ่านขั้นตอนเหล่านั้นมาก่อนเพื่อตัดสินใจ

การเลือกรูปแบบของการเสริมสร้างเต้านม

ถ้าคนไข้ตัดสินใจจะเสริมเต้านมแล้ว คนไข้ควรคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างที่ตามมา ซึ่งคนไข้ต้องพูดคุยกับศัลยแพทย์ตกแต่งว่าการเสริมเต้านมแบบไหนที่ดีและเหมาะกับคนไข้ที่สุด ปัจจัยบางปัจจัยที่คนไข้และศัลยแพทย์ตกแต่งจะต้องคิดถึงเมื่อพิจารณาถึงทางเลือกของคนไข้คือ

 • ภาพรวมด้านสุขภาพของคนไข้ (รวมถึงปัญหาที่อาจส่งผลต่อการรักษา เช่น การสูบบุหรี่ หรือ สภาพร่างกาย)

 • ขนาดและตำแหน่งของมะเร็งเต้านมของคนไข้

 • ขนาดของเต้านมของคนไข้

 • ความกว้างของการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

 • การรักษาอื่นที่คนไข้จะทำนอกจากการผ่าตัด

 • ปริมาณเนื้อเยื่อที่ใช้ได้ (เช่น คนไข้ที่ผอมมากอาจมีเนื้อเยื่อหน้าท้องส่วนเกินไม่มากพอจะใช้เสริมเต้านม)

 • ความต้องการที่จะทำให้ออกมาดูเหมือนเต้านมอีกข้าง

 • ความครอบคลุมในประกันภัยของคนไข้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับเต้านมข้างที่ไม่ได้ทำ

 • คนไข้อาจจะฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เร็วแค่ไหน

 • ความสมัครใจของคนไข้ที่อาจต้องผ่าตัดเสริมหน้าอกมากกว่าหนึ่งครั้ง

 • รูปแบบต่าง ๆ ของการผ่าตัดเสริมเต้านมจะส่งผลต่อร่างกายส่วนอื่นของคนไข้อย่างไรบ้าง

ศัลยแพทย์จะตรวจสอบประวัติการรักษาและภาพรวมด้านสุขภาพคนไข้ และอธิบายว่าทางเลือกเสริมเต้านมแบบใดที่ดีและเหมาะกับคนไข้ที่สุด โดยดูจากอายุ สุขภาพ รูปร่าง ไลฟ์สไตล์ เป้าหมายของคนไข้ และปัจจัยอื่น ๆ เปิดอกคุยกับศัลยแพทย์ตกแต่งของคนไข้ในสิ่งที่ชอบ ทำให้แน่ใจว่าได้บอกสิ่งที่สนใจและสิ่งที่คนไข้ให้สำคัญต่อการเสริมเต้านม และหาศัลยแพทย์ตกแต่งที่คนไข้รู้สึกสบายใจด้วย ศัลยแพทย์ตกแต่งของคนไข้ควรอธิบายขีดจำกัด ความเสี่ยง และข้อดีของตัวเลือกแต่ละอย่าง

รูปแบบของการเสริมสร้างเต้านม

มีรูปแบบการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมหลายรูปแบบให้เลือก และบางครั้งอาจมีการผ่าตัดมากกว่าหนึ่งครั้ง ใช้เวลาเลือกทางที่ดีที่สุดให้ตัวเองนาน ๆ คนไข้ควรตัดสินใจเรื่องการเสริมสร้างเต้านมหลังจากทราบข้อมูลทั้งหมดแล้วเท่านั้น

การผ่าตัดหลัก ๆ สองรูปแบบที่สามารถสร้างรูปทรงของเต้านมหนึ่งหรือสองข้างให้คนไข้ได้ มีดังนี้

 • การใช้ซิลิโคนหรือการใส่ถุงเต้านมที่บรรจุน้ำเกลือ (เรียกว่าการเสริมถุงเต้านมเทียม)

 • การใช้เนื้อเยื่อของตัวเอง (เรียกว่าการผ่าตัดเสริมเนื้อเยื่อ)

บางครั้งการเสริมถุงเต้านมเทียมและการเสริมเนื้อเยื่อจะถูกใช้ควบคู่กันเพื่อสร้างเต้านมใหม่

ยิ่งไปกว่านั้น การสักหัวนม/ปานนมและการปลูกถ่ายไขมันก็สามารถทำเพื่อช่วยให้การเสริมสร้างเต้านมดูเหมือนเต้านมจริงมากขึ้น หัวนมและปานนมที่ทำขึ้นใหม่จะไม่มีความรู้สึกใด ๆ

การเสริมสร้างเต้านมใหม่หลังผ่าตัดเอาเต้านมออกแบบบางส่วน
(Partial Mastectomy)

โดยส่วนใหญ่คนไข้ที่ผ่าตัดแบบรักษาเต้านมไว้ (การผ่าตัดเอาเอาเต้านมออกแบบบางส่วน) ไม่จำเป็นต้องเสริมเต้านม อย่างไรเสีย คนไข้บางคนอาจต้องแก้ไขรูปร่างของเต้านมซึ่งเป็นผลมาจากการผ่าตัดมะเร็ง เช่น คนไข้บางรายมีเนื้องอกขนาดใหญ่ในเต้านมที่เล็ก คนไข้เช่นนี้อาจต้องเข้ารับการเสริมสร้างเต้านมในรูปแบบต่าง ๆ (เช่น การเสริมถุงเต้านมเทียมแบบที่เล็กกว่า หรือการปลูกถ่ายไขมัน) เพื่อแก้ไขรูปทรงของเต้านม การผ่าตัดรูปแบบนี้มีผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกับการผ่าตัดเอาเฉพาะเนื้องอกหรือการผ่าตัดแบบสงวนเต้าที่ไม่มีการสร้างเต้านมใหม่

การฟื้นตัวหลังจากการเสริมสร้างเต้านมใหม่

หลังจากการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมสำหรับเทคนิคการเสริมเนื้อเยื่อ และ/หรือ การใส่ถุงเต้านมเทียม อาจมีการใช้ผ้าก๊อซหรือผ้าพันแผลกับรอยผ่าตัดของคนไข้

ผ้าพันแผลแบบยืดหยุ่นหรือเสื้อชั้นในหลังศัลยกรรมเสริมหน้าอก จะช่วยลดอาการบวมและประคองเต้านมที่เสริม ท่อบาง ๆ ขนาดเล็กอาจถูกใส่ไว้ใต้ผิวหนังชั่วคราวเพื่อระบายเลือดหรือของเหลวส่วนเกิน

คนไข้จะได้รับคำแนะนำที่อาจรวมถึง วิธีที่การดูแลผิวบริเวณที่ถูกผ่าหลังการผ่าตัด การรักษาด้วยการยา หรือการรับประทานยาเพื่อช่วยรักษาและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ความใส่ใจเป็นพิเศษในการดูแลบริเวณที่ผ่าตัดหรือสุขภาพของคนไข้ และเมื่อไรที่ต้องติดตามผลการผ่าตัดคนไข้

ทำให้แน่ใจว่าได้สอบถามศัลยแพทย์ตกแต่งของคนไข้ถึงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่คนไข้คาดว่าจะเจอในระหว่างช่วงที่ต้องรักษาตัวด้วยตัวเอง

 • หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วแผลจะหายเมื่อไร

 • จะได้รับยารักษาหรือคำแนะนำอะไรหลังการผ่าตัด

 • ต้องปิดผ้าพันแผลหลังผ่าตัดไหม แล้วจะเอาออกได้เมื่อไร

 • มีท่อระบาย ต้องใช้นานแค่ไหนในการถอดสายออก

 • จะอาบน้ำได้เมื่อไร

 • จะกลับไปทำกิจกรรมปกติหรือออกกำลังกายได้เมื่อไร

 • จะต้องมาติดตามผลการรักษาอีกครั้งเมื่อไร

การรักษาจะต่อเนื่องกันนานหลายสัปดาห์ระหว่างรอแผลบวมน้อยลง และรูปร่าง/ตำแหน่งของเต้านมดีขึ้นแล้ว ต้องทำตามคำแนะนำของศัลยแพทย์และต้องหมั่นไปพบแพทย์ตามเวลาที่นัด

ผลการเสริมสร้างเต้านม

ผลลัพธ์สุดท้ายของการเสริมสร้างเต้านมหลังจากการผ่าตัดเอาเต้านมออกสามารถช่วยลดผลกระทบด้านจิตใจและอารมณ์ที่เกิดจากการผ่าตัดเอาเต้านมออกได้

เมื่อเวลาผ่านไป ความรู้สึกบางอย่างของผิวหนังบริเวณเต้านมอาจกลับคืนมา และรอยแผลเป็นจะดีขึ้น แม้ว่ามันจะไม่มีวันหายไป

คนไข้ส่วนมากรู้สึกว่าสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้เปรียบได้กับการแก้ไขครั้งใหญ่ในคุณภาพชีวิต และความสามารถในการมองและรู้สึก

การเฝ้าติดตามสุขภาพของเต้านมอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจสอบตัวเองและเทคนิคการวินิจฉัยอื่น ๆ เป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพในระยะยาว

เมื่อคุณกลับถึงบ้าน

ในกรณีคนไข้พบอาการหายใจลำบาก อาการเจ็บหน้าอก หรือหัวใจเต้นผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที ควรรีบทำโดยทันที ไม่อย่างนั้นคุณอาจต้องเข้าโรงพยาบาลและรักษาเพิ่มเติม การกินยาเป็นประจำและการผ่าตัดไม่ใช่ความรู้ที่ถูกต้อง แม้ว่าจะหวังผลลัพธ์ที่ดี แต่ก็ไม่มีอะไรรับประกัน ในบางสถานการณ์ อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจด้วยการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว และอาจจำเป็นต้องรักษาเพิ่มเติม

ข้อควรระวัง

การปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์คือกุญแจสู่ความสำเร็จในการผ่าตัดของคนไข้ การดูแลสำคัญที่แผลผ่าตัดไม่ให้ได้รับการกระทบอย่างรุนแรง การเสียดสี หรือการขยับระหว่างช่วงเวลารักษาเป็นสิ่งที่สำคัญ ศัลยแพทย์ของคนไข้จะให้คำแนะนำว่าต้องดูแลตัวเองอย่างไร

ความเสี่ยงและความปลอดภัยในการเสริมสร้างเต้านม

การตัดสินใจที่จะผ่าตัดเสริมเต้านมหรือแก้นมเป็นเริ่มส่วนบุคคลมาก คนไข้จะต้องตัดสินใจว่าผลจากการผ่าตัดจะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และจะรับกับความเสี่ยงกับเรื่องยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นได้ได้หรือไม่

ศัลยแพทย์ตกแต่ง และ/หรือ ทีมศัลยแพทย์ตกแต่งของคุณจะอธิบายรายละเอียดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด คนไข้จะถูกขอให้เซ็นเอกสารยินยอมเพื่อยืนยันว่าคนไข้เข้าใจขั้นตอนทั้งหมดที่จะเข้ารับ และความเสี่ยงหรือความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้น การตัดสินใจที่จะทำการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมไม่ได้เปลี่ยนความเสี่ยงของการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมซ้ำอีกครั้ง

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการเสริมสร้างเต้านมซึ่งรวมไปถึง เลือดออก ติดเชื้อ รอยแผลผ่าตัดที่หายได้ไม่ดี และความเสี่ยงที่จะเกิดอาการชา คนไข้ควรทราบด้วยว่า

 • การผ่าตัดเสริมเนื้อเยื่อมีความเสี่ยงของการสูญเสียเนื้อเยื่อบางส่วนหรือทั้งหมดจากการเสริมเนื้อเยื่อ และการสูญเสียความรู้สึกทั้งบริเวณที่ผ่าตัดออกและบริเวณที่ผ่าตัดเสริม

 • การใช้ถุงเต้านมเทียมมีความเสี่ยงในเรื่องความแข็งของเต้านม (การเกิดพังผืดรัดถุงเต้านมเทียม) และถุงเต้านมเทียมที่เสริมปริแตก

ถุงเต้านมเทียมไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเต้านม การตรวจสอบอย่างรอบคอบในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทำโดยกลุ่มองค์กรอิสระ เช่น องค์การอาหารและยา ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างถุงเต้านมเทียมกับโรคภูมิแพ้หรือโรคทางระบบร่างกายอื่น ๆ

ข้อมูลเรื่องโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่เกี่ยวกับถุงเต้านมเทียม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ breastimplantsafety.org

การผ่าตัดทำขึ้นที่ไหน

การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมมักทำในโรงพยาบาล อาจรวมถึงการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในระยะสั้น  ๆ และวิสัญญีแพทย์ของคุณจะใช้การวางยาสลบในการผ่าตัด การติดตามผลบางอย่างอาจทำในแผนกผู้ป่วยนอก และอาจมีใช้ยาชาเฉพาะที่กับยากดประสาท การตัดสินใจเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับสิ่งจำเป็นในการผ่าตัดของคนไข้และจากการพิจารณาตามความต้องการของคนไข้ รวมถึงการตัดสินที่ดีที่สุดของศัลยแพทย์ตกแต่งhttps://youtu.be/TEm4t6zGvQE

bottom of page