top of page

ศัลยกรรมดึงหน้าMini facelift

เป็นการผ่าตัดแก้ปัญหาใบหน้าส่วนแก้ม ร่องจมูก มุมปาก ที่หย่อนคล้อย ทำให้ดูแก่ ไม่สดใส

•   แก้ปัญหาหน้าหย่อนคล้อยที่ยังมีปัญหาไม่มากนัก

•   เป็นการผ่าตัดเล็กที่ใช้เวลาพักฟื้นน้อย

•   แก้ปัญหาร่องจมูก ร่องแก้ม

•   สร้างสรรค์ใบหน้าที่ดูสดใส อ่อนวัย

•   ใบหน้าดูอ่อนวัย

ศัลยกรรมดึงหน้า Mini facelift ของ DRK เหมาะสำหรับ

•   ในกรณีที่มีร่องแก้ม ร่องจมูก แก้มหย่อนคล้อยที่ไม่รุนแรงมากนัก

•   ในกรณีที่มีผู้สูงอายุที่ต้องการปรับปรุงบุคลิกภาพของตัวเองให้ดูดี

•   ในกรณีที่มีต้องการให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์มากขึ้น

•   ในกรณีที่มีเวลาพักฟื้นจำกัด

ขั้นตอนการศัลยกรรมดึงหน้า Mini facelift ของ DRK BEAUTY CLINIC

ถ่ายพี่หมอตรวจ_210504_5.jpg
ถ่ายพี่หมอตรวจ_210504_106.jpg

STEP 1

วิเคราะห์ภาพรวมของใบหน้า

STEP 2

วางแผนผ่าตัดเพื่อสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับใบหน้า

ถ่ายพี่หมอในห้อง or_210504_4.jpg

STEP 3

ทำการผ่าตัดอย่างปลอดภัย ถูกต้อง

และแม่นยำ

bottom of page