top of page

การสร้างเต้านมใหม่
ด้วยการเสริมถุงเต้านมเทียม (ซิลิโคน)

การเสริมถุงเต้านมเทียมเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับการสร้างรูปร่างเต้านมใหม่หลังผ่าตัดเพื่อกำจัดมะเร็ง การเสริมถุงเต้านมเทียมสามารถทำได้หลายรูปแบบ การเสริมสร้างเต้านมรูปแบบนี้สามารถทำได้พร้อมการผ่าตัดมะเร็ง หรือสามารถเริ่มเมื่อคุณผ่าตัดมะเร็งเสร็จเรียบร้อยแล้ว คนไข้ควรทราบข้อดีและความเสี่ยงของการเสริมเพื่อเสริมสร้างถุงเต้านมเทียมและปรึกษาแพทย์

การเสริมถุงเต้านมเทียมแบบไหนที่ใช้สำหรับสร้างเต้านมใหม่

การสร้างเต้านมใหม่สามารถใช้การเสริมถุงเต้านมเทียมได้หลากหลายรูปแบบ การเสริมทำโดยใช้ซิลิโคนที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งมีชั้นห่อหุ้มบรรจุไปด้วย

 • น้ำเกลือ: การเสริมเต้านมจะใช้น้ำเกลือที่ปลอดเชื้อ การเสริมในรูปแบบนี้มีการใช้มานานแล้ว

 • ซิลิโคนเจล: การเสริมแบบเจลค่อนข้างให้ความรู้สึกเหมือนเนื้อเยื่อเต้านมแบบธรรมชาติ การเสริมแบบเจลที่มีความหนาแน่นสูงเป็นรูปแบบที่ใหม่กว่า เป็นการเสริมซิลิโคลนแบบที่มีเนื้อแน่นขึ้นกว่าเดิม (cohesive gel) แบบนี้บางครั้งถูกเรียกว่าการเสริมแบบ “กัมมี่แบร์” ส่วนแบบที่มีลักษณะที่แน่นอนกว่าเรียกว่า การเสริมแบบรูปทรงอยู่ตัว หมายถึงจะรักษารูปร่างให้เหมือนเดิม ถึงแม้ผิวชั้นนอกจะถูกฉีกหรือปริแตก จะอยู่ตัวกว่าการเสริมทั่วไปและแม้ว่าจะชำรุดได้ แต่ก็ปริแตกได้น้อยกว่า
   

การเสริมซิลิโคนหรือถุงน้ำเกลือที่มีรูปร่างและขนาดที่หลากหลาย คนไข้สามารถเลือกได้ว่าจะมีผิวที่นิ่มหรือแข็งได้ การเสริมบางรูปแบบอาจต้องมีการเปลี่ยนในบางครั้ง ถ้าหากรั่วหรือแตก ในอดีตมีการให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการเสริมซิลิโคนที่รั่ว แต่การศึกษาส่วนมากในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าการเสริมซิลิโคนไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในปัญหาด้านสุขภาพ และได้รับการยืนยันด้านการใช้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2006

การเสริมถุงเต้านมเทียมทำอย่างไร

คนไข้อาจมีทางเลือกระหว่างการเสริมสร้างเต้านมใหม่พร้อมการผ่าตัดเอาเต้านมออก (การเสริมเต้านมโดยทันที) หรืออาจทำภายหลัง (การเสริมเต้านมในภายหลัง)
 

การเสริมสร้างเต้านมโดยทันทีทำหรือเริ่มทำพร้อมการผ่าตัดรักษามะเร็ง การเสริมทำหลังจากเอาเต้านมออกแล้ว หลังจากที่ศัลยแพทย์เอาเนื้อเยื่อเต้านมออก ศัลยแพทย์ตกแต่งก็จะเสริมถุงเต้านมเทียมใต้กล้ามเนื้อ อาจมีการใช้เนื้อเยื่อเทียมเพื่อพยุงหรือคล้องด้านล่างของเต้ามนเทียมไว้
 

ข้อดีของการเสริมเต้านมทันทีคือผิวหนังของเต้านมสามารถเก็บไว้ได้มาก ซึ่งทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดูดีกว่า โดยส่วนใหญ่คนไข้ก็จะสามารถกลับบ้านไปพร้อมกับมีเต้านมใหม่ด้วย
 

ในระหว่างขั้นแรกของการเสริมเต้านมนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ซึ่งภายหลังอาจต้องทำหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้รูปร่างหรือรูปลักษณ์สุดท้ายออกมาดูสวยงาม หากคุณมีแผนจะเสริมเต้านมโดยทันที ทำให้แน่ใจว่าได้สอบถามสิ่งที่ต้องทำและระยะเวลาดูแลหลังการเสริมแล้ว
 

การเสริมสร้างเต้านมในภายหลัง (หรือเรียกว่าการเสริมสร้างถุงเต้านมเทียมในทันที) หมายถึงการเสริมหลังผ่าตัดเสร็จแล้ว สำหรับการเสริมประเภทนี้ จะมีการใส่อุปกรณ์ขยายเนื้อเยื่อระยะสั้นเข้าไประหว่างการตัดเต้านม เพื่อช่วยเตรียมพร้อมสำหรับการผ่าตัดเสริมถุงเต้านมเทียมในภายหลัง อุปกรณ์ขยายมีรูปร่างเหมือนลูกบอลลูนที่ตอนแรกจะแบน แล้วค่อย ๆ ขยายตัวออกเพื่อให้ผิวหนังขยายขนาดตามที่ต้องการ เมื่อผิวหนังรอบบริเวณเต้านมขยายตัวออกเพียงพอแล้ว การผ่าตัดครั้งที่สองจะทำเพื่อเอาอุปกรณ์ขยายออกและเสริมถุงเต้านมเทียมถาวร (อุปกรณ์ขยายบางตัวสามารถทิ้งไว้จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเสริมแล้วค่อยเอาออกได้) วิธีนี้ทำให้มีเวลาสำหรับตัวเลือกการรักษามะเร็งแบบอื่นด้วย คือถ้าต้องใช้การบำบัดด้วยการฉายรังสี สามารถใส่อุปกรณ์ขยายเมื่อรักษาด้วยแบบอื่นได้ (เช่น เคมีบำบัด) แต่การจัดวางขั้นสุดท้ายของการเสริมถุงเต้านมเทียมจะถูกเลื่อนออกไป จนกระทั่งการบำบัดด้วยการฉายรังสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่มีการฉายรังสี ศัลยแพทย์ตกแต่งสามารถเริ่มใส่อุปกรณ์ขยายเนื้อเยื่อหลังจากผ่าตัดได้เลย

อุปกรณ์ขยายมี 2 ประเภท ดังนี้

 • ประเภทแรก ศัลยแพทย์จะฉีดน้ำเกลือผ่านหลอดเลือดเล็ก ๆ ใต้ผิวหนังตามช่วงเวลาที่กำหนดเป็นประจำ (ทุก ๆ 1, 2 หรือ 3 สัปดาห์) เพื่อใส่เข้าไปในอุปกรณ์ขยายเป็นเวลาหลายเดือน

 • อีกประเภทหนึ่งรู้จักกันในชื่อ แอโรฟอร์ม (AeroForm®) เป็นอุปกรณ์ขยายซึ่งบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกบีบอัดไว้ โดยผู้ป่วยจะใช้รีโมตคอนโทรลเพื่อปล่อยก๊าซปริมาณเล็กน้อยเข้าสู่อุปกรณ์ขยายหลายครั้งต่อวันเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์

คุณอาจเลือกการเสริมสร้างเต้านมใหม่ทีหลังได้หากว่า

 • คุณไม่อยากคิดถึงการสร้างเต้านมใหม่ระหว่างจัดการกับการรักษามะเร็ง ในกรณีที่คนไข้เลือกจะรอจนกว่าจะผ่านการผ่าตัดมะเร็งเต้านม แล้วค่อยตัดสินใจเรื่องการเสริมเต้านม

 • คุณมีปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ศัลยแพทย์ของคนไข้อาจแนะนำให้คนไข้รอด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง โดยเฉพาะถ้าคนไข้พฤติกรรมสูบบุหรี่หรือมีปัญหาสุขภาพด้านอื่น ทางที่ดีที่สุดคือให้เลิกสูบบุหรี่อย่างน้อย 2 เดือนก่อนการผ่าตัดเสริมเต้านม เพื่อช่วยให้ฟื้นตัวได้ดีขึ้น

 • คุณต้องบำบัดด้วยการฉายรังสี โดยส่วนใหญ่คนไข้ได้รับการแนะนำจากแพทย์ว่าไม่ให้เสริมเต้านมโดยทันทีหลังผ่าตัด เพราะการฉายรังสีสามารถทำให้เกิดปัญหาหลังการผ่าตัดได้ เช่น การฟื้นตัวช้า และการเกิดรอยแผลเป็น อีกทั้งยังมีโอกาสสำเร็จน้อยลงด้วย
  ดังนั้นการผ่าตัดเสริมเต้านมโดยใช้เนื้อเยื่อของตัวเอง (ใช้เนื้อเยื่อร่างกายส่วนอื่นมาสร้างเต้านมใหม่) มักทำหลังการฉายรักษา

ทีมศัลยแพทย์ตกแต่งของคนไข้จะทำการปรึกษากันถึงตัวเลือกการเสริมที่ดีที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประวัติการรักษาทางการแพทย์ รูปร่าง การรักษามะเร็ง และเป้าหมายในชีวิต

การเสริมสร้างเนื้อเยื่อหลังการเสริมถุงเต้านมเทียม

การเสริมสร้างเนื้อเยื่อบางครั้งก็จำเป็นต่อการเสริมเต้านม โดยเฉพาะหลังการเสริมถุงเต้านมเทียม เนื้อเยื่อส่วนนี้จะถูกเสริมเพื่อครอบคลุมถุงเต้านมเทียมที่เสริม เพื่อให้ถุงเต้านมเทียมที่เสริมเข้าที่ หรือวางตำแหน่งของกล้ามเนื้อให้อยู่ในที่ที่ควรอยู่

ทางหนึ่งที่จะทำได้คือใช้เนื้อเยื่อจากร่างกายของคนไข้ที่ทำการเสริมเต้านมเอง ในขั้นตอนที่ใช้เนื้อเยื่อของตัวคนไข้เอง เนื้อเยื่อจากร่างกายส่วนอื่น เช่น ท้องหรือหลัง จะถูกใช้ทำเป็นครอบเพื่อให้ถุงเต้านมเทียมที่เสริมเข้าที่หรือเสริมเนื้อเยื่อครอบคลุมถุงเต้านมเทียมที่เสริม ดูเพิ่มเติมได้ที่ การเสริมเต้านมด้วยการใช้เนื้อเยื่อของตัวเอง (การผ่าตัดเสริมเนื้อเยื่อ)
 

มีบางผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผิวหนังมนุษย์ที่ตัดออกมาเพื่อช่วยเสริมเต้านมที่เสริมเข้าไปหรือเนื้อเยื่อปลูกถ่าย รู้จักกันในชื่อ Acellular Dermal Matrix (ADM) คือผิวหนังของมนุษย์ที่ถูกนำเซลล์ออกไปหมด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค หรือการที่ร่างกายจะปฏิเสธ ADM ถูกใช้เพื่อพยุงเนื้อเยื่อเติมบริเวณเต้านมเทียม อักทั้งยังช่วยให้แผลหายเร็ว และฟื้นตัวเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ศัลยแพทย์ตกแต่งสามารถใช้ผิวหนังของสัตว์ (ปกติมาจากหมู) กับเซลล์ที่ถูกตัดออก (เนื้อเยื่อเทียมอย่าง Strattice™ หรือ Permacol™) และวิธีอื่นในการเสริมสร้างเนื้อเยื่อภายใน
 

ผลิตภัณฑ์เนื้อเยื่อเทียมใหม่สำหรับการเสริมสร้างเต้านม จากการศึกษาหลายที่ในเรื่องผลลัพธ์ยังคงไม่ได้ข้อสรุป แต่ทั้งหมดก็มีภาพรวมที่ดี อย่างไรก็ตามเนื้อเยื่อประเภทนี้ไม่ได้ใช้ในการศัลยกรรมตกแต่งทุกรูปแบบ โปรดปรึกษาแพทย์เรื่องวัสดุที่จะใช้ รวมทั้งข้อดีและความเสี่ยงในการเสริมเต้านม

สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนการศัลยกรรมเสริมหน้าอกด้วยถุงเต้านมเทียม

คนไข้ส่วนมากจะผลลัพธ์ที่ดีกับการเสริมถุงเต้านมเทียมแต่มีปัจจัยสำคัญบางปัจจัยที่ต้องระวัง ถ้าคนไข้กำลังคิดจะเสริมถุงเต้านมเทียมเพื่อสร้างเต้านมใหม่ และ/หรือ เพื่อทำเต้านมอีกข้างให้เหมือนกับข้างที่ทำมาแล้ว

 • คนไข้อาจมีปัญหากับการเสริมถุงเต้านมเทียม เพราะสามารถปริแตก เกิดการติดเชื้อ หรืออาการเจ็บปวดได้ อีกทั้งเนื้อเยื่อที่ทำให้เกิดแผลเป็นอาจเกิดขึ้นรอบเต้าถุงเต้านมเทียมที่เสริมได้ (เรียกว่าการเกิดพังผืดรัดถุงเต้านมเทียม) ซึ่งทำให้เต้านมแข็งขึ้นหรือเปลี่ยนรูปร่างได้ และทำให้สัมผัสและรูปร่างของเต้านมดูไม่เหมือนเดิมหลังการผ่าตัด ปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่แก้ไขได้ด้วยการผ่าตัด แต่ปัญหาอื่นอาจไม่สามารถทำให้เหมือนเดิมได้

 • อาจต้องแสกนเอ็มอาร์ไอทุก ๆ 2-3 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าซิลิโคนเจลที่เสริมไม่ได้เสียหาย

 • การตรวจเต้านมด้วยการเอ็กซเรย์ (mammogram) เป็นประจำเพื่อตรวจมะเร็งในเต้านมส่วนที่เหลืออาจยากขึ้นถ้าคนไข้เสริมถุงเต้านมเทียม คนไข้อาจต้องใช้รังสีเอ็กซเรย์กับเต้านมมากขึ้น และการกดอัดเต้านมอาจทำให้รู้สึกไม่สบายได้

 • การเสริมถุงเต้านมเทียมในเต้านมส่วนที่เหลืออาจส่งผลต่อความสามารถในการให้นมบุตร โดยจะทำให้ปริมาณน้ำนมลดลง หรืออาจทำให้ร่างกายของคนไข้หยุดผลิตน้ำนม

bottom of page