top of page

ปลูกผมเทคนิค (FUT)

Hair Transplant

        การปลูกผมด้วยเทคนิค FUT (Strip) เป็นวิธีมาตรฐานในการผ่าตัดปลูกถ่ายรากผมที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

เป็นการผ่าตัดเล็ก ที่มีหลักการในการใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วยในการหั่นเส้นผมที่ได้จากบริเวณท้ายทอย

หรือด้านข้างของหนังศีรษะ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีเซลล์รากผมที่แข็งแรง แทบไม่มีการหลุดร่วงของเส้นผม

และมีอายุขัยที่ยืนยาว นำมาปลูกใหม่ในบริเวณที่ต้องการ วิธีนี้จะเหมาะมากสำหรับผู้ที่มีผมบางที่เกิดจากกรรมพันธุ์ ซึ่งการปลูกผมแบบการผ่าตัดย้ายเซลล์เทคนิค FUT (Strip) นี้ เป็นการผ่าตัดโดยไม่ต้องใช้ยาสลบ

แต่จะใช้เพียงการฉีดยาชาไปยังบริเวณที่ทำการปลูกย้ายเซลล์รากผมเท่านั้น โดยระยะเวลาในการผ่าตัดจะขึ้นอยู่กับจำนวนรากผมที่ใช้ปลูกของแต่ละบุคคล ผลลัพธ์ของการผ่าตัดปลูกย้ายเซลล์รากผมเทคนิคนี้เป็นวิธีที่เห็นผลได้อย่างต่อเนื่อง และ มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใต้การดูแลของศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมที่มีประสบการณ์สูงเฉพาะทางด้านการปลูกผมโดยตรง American Board of Hair Restoration Surgery

                     กระบวนการปลูกผมด้วยเทคนิค FUT (Strip)

 

 

-  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการออกแบบ และวาดแนวผมที่จะทำการปลูกใหม่

 

-  คัดเลือกรากผมที่แข็งแรงบริเวณด้านหลังศีรษะ และโกนผมบริเวณนั้นออกเพื่อสะดวกต่อการผ่าตัด จากนั้นจะฉีดยาชาในบริเวณดังกล่าว

 

-  หลังยาชาออกฤทธิ์ แพทย์จะเริ่มผ่าตัดหนังศีรษะโดยใช้ Open Technique พร้อมด้วยการเย็บปิดแผลด้วยวิธี Trichophytic closure ซึ่งจะทำให้มีเส้นผมงอกออกมาจากแผล ทำให้แทบจะดูไม่ออกว่าเกิดแผลเป็น

 

-  นำหนังศีรษะไปเก็บรักษาในน้ำเลี้ยงเซลล์ เพื่อรักษารากผมให้คงความสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูก

 

-  หนังศีรษะชิ้นยาวที่ถูกตัดออกมา จะถูกนำมาทำให้เป็นชิ้นบาง ๆ และนำไปแบ่งเป็นแต่ละเซลล์รากผม โดยใช้กล้องจุลทรรศน์

 

-  ก่อนทำการปลูกผม แพทย์จะทำการฉีดยาชาเพื่อให้บริเวณที่จะปลูกรู้สึกชา จากนั้นจะฉีดยาห้ามเลือดที่ผสมในน้ำเกลือ เพื่อให้หนังศีรษะโป่งและพองตัวขึ้น จากนั้นแพทย์จะทำการเจาะรู และหยิบเซลล์รากผมที่จะทำการปลูก ใส่ลงไปในรูที่เจาะเตรียมไว้

 

- วิธีนี้สามารถปลูกได้มากถึง 3,000-6,000 กราฟ (กอผม) ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นที่ที่ต้องการปลูก และความหนาแน่นของเส้นผมบริเวณท้ายทอยของแต่ละคน

 

- การใช้เทคนิคพิเศษทางการแพทย์ในการเย็บแผล จะเกิดเส้นผมงอกออกมาจากแผลผ่าตัดบริเวณท้ายทอย ทำให้แทบมองไม่เห็นรอยแผลเลย ทั้งนี้ลักษณะแผลจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วย

 

- หลังจากทำการปลูกผมเสร็จ แนะนำให้สวมผ้าคาดหน้าผาก 1-4 วัน เพื่อป้องกันการบวมของใบหน้า

 

- ระยะเวลาการพักฟื้นประมาณ 3 วัน

 

- ไม่จำเป็นต้องตัดผมมาก่อน หากไว้ผมยาวมากกว่า 2 เซนติเมตรมาก่อนปลูกผม จะทำให้ผมยาวปิดแผลด้านหลังได้มิด และแทบจะดูไม่ออกว่ามีแผลบริเวณด้านหลังศีรษะ

ข้อดีของ FUT

 

เป็นแผลแบบปิดโอกาสติดเชื้อ น้อยกว่า 1 %

 

กราฟได้รับการแยกโดยกล้องจุลทรรศน์ ทำให้สามารถระวังในการคัดแยกกราฟได้ดี กราฟบอบช้ำน้อย และเนื้อเยื้อของกราฟที่ได้ค่อนข้างมาก

 

ใช้ระยะเวลาในการทำเมื่อเทียบกับจำนวนกราฟแล้วใช้เวลาสั้นกว่า

 

สามารถทำได้ครั้งละมากๆ เช่น เกิน 2,500 กราฟขึ้นไป

 

สามารถไว้ผมยาวปิดแผลได้ เพราะบริเวณด้านหลังจะโดกดนผมออกเล็กน้อย เฉพาะบริเวณที่นำชิ้นเนื้อออกมา

 

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเป็นบริเวณกว้าง

 

ผลลัพธิ์ที่ได้ค่อนข้างชัดเจนเห็นผลจริงถึง 99%

 

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเห็นผลชัดเจนแม้ผู้ที่มีปัญหา ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์

ข้อเสียของ FUT

แผลเป็นมีลักษณะเป็นแนวยาว

ต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนมาก โดยเฉลี่ย 6 – 8 คน/ผู้รับบริการ 1 คน

bottom of page