top of page

3D CT Scan

3DCTScan เพื่อตรวจสอบโครงสร้างภายใต้ผิว เพื่อดูรูปทรงของขากรรไกรบนและล่าง ทางคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นผลของการX-ray ด้วย 3DCT Scan มีความคมชัดกว่าภาพ X-ray ธรรมดา 3000 เท่า ช่วยให้แพทย์สามารถระบุตำแหน่งเส้นประสาทอย่างชัดเจน ทำให้สามารถป้องกันการศัลยกรรมโดนเส้นประสาท เพื่อความปลอดภัยในการศัลยกรรมโครงหน้าสูงสุด​​

Surgeon

Oral and Maxillofacial Surgeon

OUR SERVICES

ศัลยกรรมเลื่อนขากรรไกร

Read More

ศัลยกรรมยุบโหนกแก้ม

ศัลยกรรมใบหน้าวีเชฟ

ศัลยกรรมกรอกระดูกคิ้ว

ศัลยกรรมเสริมหน้าผาก

ศัลยกรรมตัดมุมกราม

Surgery First -  ผ่าตัดก่อนจัดฟัน

ทันตแพทย์จัดฟันจะทำการตรวจและวิเคราะห์ความผิดปกติของใบหน้าเอ็กซเรย์กระดูกใบหน้าและฟันทำการพิมพ์ฟันและสร้างรูปหล่อจำลองฟันขึ้นมาวิเคราะห์เหมือนกันและหากพิจารณาแล้วว่าสามารถผ่าตัดก่อนได้ก็จะติดเครื่องมือจัดฟันและส่งผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรเลยหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วทำการจัดฟันต่อไปอีกสักระยะประมาณ 6-12 เดือนจนการสบฟันเป็นปกติซึ่งปกติก็จะใช้ระยะเวลารวมไม่นานมากเท่ากับการรักษาแบบเดิม

รายละเอียดการผ่าตัด

icon-surgery-1.png

ผ่าตัด 3 - 4 ชม.

icon-surgery-2.png

ยาสลบวิสัญญีแพทย์

icon-surgery-3.png

นอนโรงพยาบาล2-3 วัน

ตัดไหมหลังผ่าตัด 1 อาทิตย์

Orthognathic surgery

ขั้นตอนการผ่าตัดและรายละเอียด

ผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร นวัตกรรม 4 มิติ

Surgeon Talk

ทำไมต้องผ่าตัดโครงกระดูกหน้า

อาจารย์กลวัชร์ เหล่าชัยศรี และ

อาจารย์ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร

มาให้คำตอบในคลิปนี้ >

Before & After

Real Story

รีวิวกระดูกหน้า

รีวิวลดโหนกแก้ม+ตัดมุมกราม

รีวิวกระดูกหน้า

รีวิวลดโหนกแก้ม+ตัดกราม

สไลด์ปลายคาง

รีวิวกระดูกหน้า

รีวิวลดโหนกแก้ม+ตัดกราม

สไลด์ปลายคาง

bottom of page