ผศ.นพ.ทพ.ดร.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร (คุณหมอโบ้)

ศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Oral and Maxillofacial Surgeon

ประวัติการศึกษา
 • 2536 ปริญญาบัตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2545 ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • 2550 วุฒิบัตรศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกร และใบหน้า (oral and maxillofacial surgery) University Hospital Freiburg, Freiburg, Germany

 • 2551 ปริญญาเอกสาขาศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกร และใบหน้า (Dr.med in oral and maxillofacial surgery) Albert-Ludwigs University, Freiburg, Germany

Professional Experience
 • 2536 - 2540 โรงพยาบาลบางระกำ, จ.พิษณุโลก, ประเทศไทย

 • 2540 - 2546 อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย

 • 2546 - 2551 แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมช่องปาก

 • กระดูกขากรรไกรและใบหน้า, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Freiburg, Germany

 • 2551 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า (oral and maxillofacial surgeon) อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,ประเทศไทย

สมาชิกสมาคมวิชาการ
 • ใบประกอบโรคศิลป์ เลขที่ 28473

 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย

 • สมาชิกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

 • สมาชิกราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

 • สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย

 • สมาชิกทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย

 • Facebook Social Icon
 • youtube-logo-icon_116565
 • Instagram-v051916_200
 • LINE_logo

เสริมหน้าอก | ลดแก้ม | ปลูกผม | เสริมจมูก

© Copyright 2017-2018 by DRK Beauty Clinic   |   Proudly created by Digizoul.com   |   All rights reserved.