top of page

“อาจารย์กลวัชร์” และ “อาจารย์กันยาภา” ร่วมพูดคุยเรื่องศัลยกรรมในร.พระอาทิตย์ Live ช่อง News1


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2560 บิ๊กบอสของเรา “อาจารย์กลวัชร์ เหล่าชัยศรี” พร้อมด้วย 1 ในทีมศัลยแพทย์ตกแต่งอย่าง “อาจารย์กันยาภา ฤกษ์งาม” ได้ไปร่วมพูดคุยแง่มุมศัลยกรรมความงามในวงการแพทย์ไทยที่น่าสนใจ ในรายการ “พระอาทิตย์ Live” ทางช่อง News1 งานนี้พิธีกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ให้ความสนใจซักถามเพื่อความรู้มากมายเลยค่ะ

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page