top of page

                                           Platelet-rich plasma (PRP)

 

 

Platelet-rich plasma (PRP) คือ ส่วนประกอบของเลือดที่มีความเข้นข้นของเกล็ดเลือดเป็น 3-4 เท่า ของระดับเกล็ดเลือดปกติ โดยปกติเกล็ดเลือดทําให้หน้าที่ในกระบวนหายของแผล ด้วยการปลอดปลอยสารที่เรียกว่า Growth Factor (สารที่มีฤทธิ์ที่กระตุ้น

ให้เซลล์ต่าง ๆ มีการเจริญเติบโต), Protein และ cytokines ซึ่งจะทําหน้าที่ให้เลือดแข็งตัว ในการกระต้นการหายของแผล และซ่อมแซมเซลล์ ทําให้เซลล์เติบโต การสร้างหลอดเลือด การสร้างกระดูก และการสงเคราะห์คอลลาเจน เป็นต้น

 

PRP มีระดับเกล็ดเลือดเข้มข้นที่เหมาะสมในการใช้ในการรักษา ด้าน ผิวหนังและความงาม ( dermatology)  (ภาวะผมร่วง (androgenic alopecia) รักษาแผลเป็น (wound healing) ฟื้นฟูผิวให้หน้าใส ฟื้นฟูให้ผิวที่หมองคล้ำ กลับมามีคอลลาเจน และยืดหยุ่นดีอีกครั้ง

(skin rejuvenation ),หายของบาดแผลไฟไหม้   พบว่าทําให้ใช้เวลาในการสมานแผลลดลง วิธีนี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลก รวมไปถึงประเทศญี่ปุ่นที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาผิวหน้าด้วย PRP มาเป็นเวลานานแล้ว

เหมาะกับ ใคร? คนที่มีปัญหาดังต่อไปนี้

-    ปัญหาบริเวณที่มีความยืดหยุ่นน้อย เนื่องจาก Collagen และ Elastin ลดลง

-    ปัญหาใต้ตาคลํ้าร่องแก้ม

-    ผิวมีรอยเหี่ยว  เล็กน้อย

-    ที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอย ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าในบริเวณหางตา หน้าผาก ลําคอ

-    บริเวณที่มีแผลเป็น

-    ปัญหา รอยสิว

-    ปัญหา ผิวหน้าแห้ง

-    ปัญหามีรอยหลุมสิว บนใบหน้า

 

ข้อห้ามได้แก่

-    มะเร็งผิวหนัง เป็นต้นรวมถึงมีประวัติเคยเป็น เช่น squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma และ melanoma

-    ผ้ปู่วยที่ได้รับการรักษาด้วย chemotherapy และ steroid

-    โรคทางผิวหนังอื่น ๆ

-    ผุ้ที่ได้รับ anticoagulation, aspirin หรือ ได้รับ anti-platelet อื่น ๆ

-    ผู้ที่มีความผิดปกติของระบบเลือดและเกร็ดเลือด

-    ผู้ที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรง

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับหัตถการนี้

-    ควรนอนพกผ่อนอย่างน้อย 8 ชวโมง

 

-    ดื่มนาให้มากๆ ประมาณ 2 ลตร

-    ห้ามรับประทานยา กลุ่ม ASA หรือ NSIAD ก่อน ทา 2-3 วัน

-    งดแอลกอฮอล์อย่างน้อย 2-3 วัน

 

ขั้นตอนการทำหัตถการ

 

1. ระยะเวลาที่ใช้ 30 นาที ถึง1 ชั่วโมง , แพทย์ ประเมินใบหน้าและตำแหน่งที่ต้องการเติ่ม PRP

2. การเตรียมใบหน้า

- ทาความสะอาดใบหน้าให้สะอาด

- ทายาชาบนใบหน้า อย่างน้อย 20-40   นาที หรืออาจใช้นาแข็งประคบในกรณีที่คนไข้ทนความเจ็บได้ 3. การเตรียม PRP

3. การเตรียม PRP

 

- เก็บตัวเลือกด ประมาณ 8 cc (Tube 10 cc) เพื่อนําเลือดมาทําการปั่นแยกผ่านการใช้เครื่อง Centrifuge เพื่อแยกสวนของเลือด และนาออกจากกันเพื่อที่จะได้เกล็ด เลือดจะแบ่งออกเป็น 3 สวน ได้แก่

-    เกล็ดเลือดที่ไม่เข้มข้น (Pletelet Poor Plasma),

-    เซลล์เม็ดเลอดขาว (White Blood cell)+ เกล็ด

-    และเซลล์เม็ดเลอดแดง (Red Blood Cell)

เลือดเข้มข้น (Pletelet Rich Plasma)

* หลังการแยกชั้น แล้ว สามารถเก็บไว้ได้ไม่เกิน 1 ชม. ที่อุณหภูมิ 20-24 องศาเซลเซียส

 

4.  PRP ที่ได้จะนามาฉีดเข้าไปในบริเวณที่ต้องการแก้ไข หรือบางครั้งทําร่วมกับการฉีด Hyarulonic acid ซึ่งจะช่วยให้ฟื้นฟูผิวหน้า การฉีดนี้คล้ายกับวิธีการฉีดโบท๊อกหรือฟิลเลอร์ที่ค่อนข้างง่าย

 

5. ในกรณีที่ต้องการทำา PRP filler

- ให้นําสวนที่เป็นพลาสมา ใช้ syringe 3,5 ml ใสเครื่อง incubator

- ใสในช่องทาความร้อน ตั้งค่าตามความต้องการ (ยิ่งอุณหภูมิสงจะยิ่งหนืด)

- เมื่อใสในช่องทําความร้อนเรียบร้อยแล้ว ให้นามาใสชองเป่าลมเย็น ที่ 5 นาที

* หลงการทาเป็นเจลแล้วควรใช้ทนที หรือไม่เกิน 5 นาที

6. นําPRP filler ที่ได้ มาฉีดเข้าตําแหน่งที่ต้องการเติมเต็มบนใบหน้า ผลลัพธ์

 

-    skin texture (ลักษณะของผิว) เนื่องจาก Growth Factor ในระดบสูงจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความยืดหยุ่นในเซลล์  เช่น คอลลาเจน และ อีลาสติน เสริมสร้างโปรตีน ช่วยเซลล์เติบโตย่างมีประสทธิภาพในการฟื้นฟูสภาพผิว จึงทําให้ผิวแลดูอ่อน เยาว์ขึ้น

-    Skin tone(ความยืดหยุ่นของผิว) เนื่องจากมีการกระตุ้นให้เกิดการสร้าง Collagen ดังนั้นจะมีในการยกกระชบในระดับหนัง

 

-    Skin color (สีผิว) เนื่องจาก มีการกระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ ผิวเรียบเนียนขึ้น ผิวฟูขึ้น ริวรอยเล็กๆ ลดลง

ระยะเวลาเห็นผล

 

การทํา PRP serum โดยปกติจะเห็นผลลัพธ์หลงการทําไปแล้ว 2-4 สัปดาห์  กระตุ้นซํ้าอีก 1-2 ครังผลลัพธ์จะเริ่มเห็นชัด

เมื่อใช่เวลาไป 2-3 เดือน เนื่องจากเกิดการสร้าง Collagen  ใต้ผิวหนังแต่อย่างไรก็ดีระยะเวลาการเห็นผลลพธ์ก็อาจแตกต่างกนไป

 

ในแต่ละบคุคล โดยปกติการทํา 2-3 ครั้ง จะอยู่ได้นาน 1-2 ปี

 

การทํา PRP Filler โดยปกติจะเห็นผลลพธ์หลังการทำทันที การทําPRP Filler 1 ครั้งจะอยู่ได้นาน 3-4 เดือน

 

ผลลพธ์ต่างกันเฉพาะบคุคล คล สําหรับผลลพธ์นั้นสมบูรณ์ต่างกันขึ้นอยู่กับคุณภาพของเลือดแต่ละคน ที่มีความแข็งแรง

 

 

 

การปฎิบัติตัวหลัง ทําหัตถการ

1. หลังทําแล้ว แนะนาให้พักใบหน้างดการแต่งหน้าอย่างน้อย 1 วันแต่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ ทาครีมบารุงผิวหรือมอยเจอร์ไรเซอร์ได้ตามปรกติ

2.  บางคนอาจบวมได้ 2-3 วันมีรอยเข็มหรือช้ำเล็กน้อย

3. สามารถล้างหน้าได้ตามปกติ

4. หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรม การโดนแดด 2-3 วัน

5.   หลีกเหลี่ยงการทาน Ibuprofen and Aspirin 2-3 วัน

6.  หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างหนัก 

 

ผลข้างเคียง

เนื่องจากเป็นเซลล์ที่ได้จากตัวเอง    ความเสี่ยงในการแพ้ (Allergic reaction) จึงน้อย แต่การแพ้สามารถเกิดขึ้นได้หากมีการฉีดร่วมกับ สารอื่นๆ เช่น cortisone หรือ hyaluronic acid นอกจากนี้ผลข้างเคียงอื่นๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ ได้แก่ การติดเชื้อ , เจ็บบริเวณที่ฉีด, เนือเยื่อบาดเจ็บ ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์

bottom of page