top of page

PROMOTION

ปากกระจับ

โปรโมชั่นปากกระจับ.jpg

โปรโมชั่นปากกระจับทำคู่ถูกกว่า ปากบน+ล่าง ราคา (25,000.-) 

หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งในราคา (15,900.-)

ทำปากกระจับหรือทำปากบางเป็นรูปปากที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางเป็นการตกแต่งริมฝีปาก ให้ดูเป็นกระจับ

เพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้น

หมดเขต 31 พฤษภาคม 2564 นี้เท่านั้น (โปรดระบุว่าโปรโมชั่นจากทางเว็บ)

                  ปากกระจับหรือปากบางเป็นรูปปากที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และรูปทรงปากหลากหลายสไตล์เพราะการมีรูปปากที่สวยงามนั้นทำให้รูปปากดูอ่อนหวานชวนมีสเน่ห์ ในรูปทรงปากบางและปากกระจับนั้นเองการศัลยกรรมปากบางหรือปากกระจับ โดยศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางเป็นการตกแต่งริมฝีปาก ให้ดูเป็นกระจับเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้น

messageImage_1593449679555.jpg
ศัลยกรรมทำปาก.jpg
bottom of page