นพ.ชาติชาย วิภูษณวิทย์ (คุณหมอสน)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ. 2548-2550  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษา จากโรงเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 • พ.ศ. 2551-2557  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • พ.ศ. 2560-2562  จบการศึกษาศึกษาระดับวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • พ.ศ. 2562-2563  จบการศึกษาระดับวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางต่อยอด สาขาวิชาจักษุวิทยาจอประสาทตาและวุ้นตา (Retina and Vitreous) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2557-2558  แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลหัวหิน

 • พ.ศ. 2558-2559  แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

 • พ.ศ. 2559-2560  แพทย์เวชปฏิบัติ ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 • Facebook Social Icon
 • youtube-logo-icon_116565
 • Instagram-v051916_200
 • LINE_logo

เสริมหน้าอก | ลดแก้ม | ปลูกผม | เสริมจมูก

© Copyright 2017-2018 by DRK Beauty Clinic   |   Proudly created by Digizoul.com   |   All rights reserved.