พญ. วรางคณา ตันอารีย์ (คุณหมอนุ่น)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง

ประวัติการศึกษา
  • พ.ศ. 2560   วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา

  • พ.ศ. 2556   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล

  • พ.ศ. 2552   แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2552-2555   แพทย์ใช้ทุนสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ผลงานนำเสนอทางวิชาการ

  • เมษายน 2560       นำเสนองานวิจัยแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ในงานนำเสนอผลงานแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง 2560 เรื่อง Prospective Study of Nd:YAG Laser for Treatment of Hyperpigmented Split-Thickness Skin Graft

  • Facebook Social Icon
  • youtube-logo-icon_116565
  • Instagram-v051916_200
  • LINE_logo

เสริมหน้าอก | ลดแก้ม | ปลูกผม | เสริมจมูก

© Copyright 2017-2018 by DRK Beauty Clinic   |   Proudly created by Digizoul.com   |   All rights reserved.